Motion till riksdagen
2022/23:1844
av Sten Bergheden (M)

Politisk påverkan från statliga myndigheter


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förtydliga styrningen av statliga myndigheter, verk och bolag i syfte att motverka att partipolitisk kommunikation och försök till politisk påverkan förmedlas av dessa institutioner och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att statliga myndigheter, verk och bolag ska vara opolitiska i sin information och sina eventuella reklamsändningar är för de flesta helt självklart. Ändå genomförde System­bolaget för några år sedan en omfattande reklam- och propagandaaktivitet för att försöka påverka politiken och politiker att säga nej till gårdsförsäljning av öl, vin och sprit i Sverige. Detta agerande av Systembolaget borde resultera i en översyn av regelverket för våra myndigheter och statliga verk när det gäller att driva politiska frågor.

Att driva en politisk propaganda mot politiker eller beslutsfattare i Sveriges riksdag och/eller på andra politiska nivåer kan inte vara ett rimligt uppdrag som våra statliga myndigheter, verk och bolag ska ägna sig åt. För att dessa regler ska vara så tydliga som möjligt bör regeringen överväga att göra en översyn av regelverket för att undvika dessa problem.

 

 

Sten Bergheden (M)