Motion till riksdagen
2022/23:1835
av Sten Bergheden (M)

Självförsörjningsgraden av livsmedel


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka självförsörjningsgraden av livsmedel i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Självförsörjningsgraden av livsmedel har minskat under årtionden. För många livsmedel har vi endast en självförsörjningsgrad på ca 50 procent. Vid krig eller avspärrning så minskar möjligheterna att få tag i importerade matvaror till befolkningen men också till insatsvaror som gödning, diesel och foderblandningar till lantbruket. Det innebär att Sverige är oerhört sårbart och snabbt kan sakna mat och förnödenheter vid ett krig eller en avspärrning. Finland och Danmark har en betydligt högre självförsörjningsgrad på mat och Finland ligger på ca 85 procent. Därför behöver Sverige aktivt jobba med att öka livsmedelsproduktionen i Sverige. En ökad matproduktion medför med automatik en högre självförsörjningsgrad vid avspärrningar. En första åtgärd är att se till att stärka konkurrenskraften för svenskt lantbruk, öka lönsamheten, se till att svenskt lantbruk klassas som samhällsviktig verksamhet, se till att investeringsviljan i svensk mat­produktion ökar, sänka skatter och minska byråkratin och regelkrånglet. Eventuellt överskott på vissa livsmedel i Sverige måste hitta andra marknader utomlands så exportsatsningar på mat måste öka och ett långsiktigt arbete med att marknadsföra svensk mat utomlands måste inledas och intensifieras. Att höja självförsörjningsgraden av livsmedel i Sverige måste påbörjas omgående och vara långsiktigt för att lantbrukare ska våga satsa och producera mer mat i Sverige.

 

 

Sten Bergheden (M)