Motion till riksdagen
2022/23:1834
av Sten Bergheden (M)

Dubbla ekonomiska sanktioner för Sveriges lantbrukare


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att jordbrukare inte ska drabbas av mer än en ekonomisk sanktion för ett och samma fel och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sveriges lantbrukare ska inte kunna bli dubbelbestraffade vid eventuella fel. Idag kan lantbrukaren få ett straff för själva regelbrottet men också en bestraffning till genom att EU-stöden dras in. Självklart ska någon som gör fel ha ett skäligt straff för detta, men det kan inte vara försvarbart att få två ekonomiska straff för samma fel. Sverige behöver därför tydligt påtala i EU att det inte ska göras avdrag på EU-ersättningarna om lant­brukaren redan fått ett straff genom den nationella lagstiftningen. Alla kan göra fel men att bli dubbelt bestraffad ekonomiskt på grund av ett fel är inte rimligt och bör ses över och Sverige behöver driva på om detta i EU. 

 

 

Sten Bergheden (M)