Motion till riksdagen
2022/23:1831
av Sten Bergheden (M)

Underlättande av småskalig djurhållning på landsbygden


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över regelverket för att öka även den småskaliga djurhållningen på landsbygden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att kunna bedriva djurproduktion och därmed kunna sälja både mat och levande djur är en av många anledningar till att människor vill bo och verka på landsbygden.

Men regelverket börjar nu bli både byråkratiskt och dyrt och riskerar att hämma möjligheten att leva och bo på landsbygden och att ha en mindre djuruppfödning.

Att ha smådjur som hönor, kaniner, getter, får med mera i mindre omfattning utan att hamna i orimliga byråkratiska processer borde vara helt rimligt.

Att barn till lantbrukare kan starta upp en mindre djuruppfödning eller en ägg­produktion borde underlättas istället för att försvåras och byråkratiseras.

Därför bör regelverket för hobbyverksamhet och vad som räknas som mer konventionell produktion ses över. Idag upplevs regelverket som för byråkratiskt och gör att många avstår från att skaffa djur eller ägna sig åt småskalig djurproduktion, och detta behöver därför ses över. Regelverket för vad som räknas som hobby och närings­verksamhet för djurhållning behöver ses över.  

 

 

Sten Bergheden (M)