Motion till riksdagen
2022/23:1829
av Sten Bergheden (M)

Beredskapslager för livsmedel


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att utreda och planera för beredskapslager för livsmedel och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är långt ifrån självförsörjande på mat, vilket är oerhört allvarligt om landet skulle på något sätt bli avspärrat eller råka ut för långvariga stopp av transporter.

Livsmedelsstrategin har tydligt pekat ut att svensk livsmedelsproduktion ska öka, men tyvärr har flera politiska beslut istället inneburit negativ utveckling av svensk matproduktion.

I väntan på en mer landsbygdsvänlig politik och en ökad svensk livsmedelsproduktion måste Sverige se över sina beredskapslager, om vi ska klara av landets livsmedels­försörjning vid en avspärrning, blockad, krig eller andra hot och faror som kan riskera att vi inte har livsmedel till vår befolkning. Sveriges matproduktion måste samtidigt öka kraftigt så att Sverige på sikt klarar av sin egen självförsörjningsgrad och därmed vara mindre sårbara vid kriser.

Sverige bör utreda och planera för beredskapslager för livsmedel så att vi klarar av försörjningen under en avspärrning, handelsstörningar eller andra kriser.

 

 

Sten Bergheden (M)