Motion till riksdagen
2022/23:1828
av Sten Bergheden (M)

Brist på veterinärer


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur Sverige kan lösa den akuta bristen på veterinärer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Om Sveriges lantbrukare ska kunna öka sin djurproduktion och matproduktion måste också samhället se till att det finns tillräckligt många och mer tillgängliga veterinärer i Sverige.

Bristen på veterinärer måste åtgärdas för att produktionslantbruket ska kunna fungera och växa. Här har samhället ett stort ansvar.

Svårigheten att rekrytera veterinärer måste åtgärdas. Under 2019 kunde bara ca 50 % av utannonserade veterinärtjänster tillsättas. Bristen på veterinärer gör också att resorna för de veterinärer som finns och jobbar blir långa, vilket belastar lantbrukaren med högre kostnader för resorna. Att djur och lantbrukare ska behöva vänta orimligt lång tid på behandling är inte acceptabelt och orsakar onödigt lidande för djuret och en orimlig väntan och ökade kostnader för lantbrukaren. Den akuta veterinärbristen i Sverige måste lösas så att inte detta hotar en ökad djurproduktion i Sverige.

 

 

Sten Bergheden (M)