Motion till riksdagen
2022/23:1827
av Sten Bergheden (M)

Lämna matavfall


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att utvärdera införandet av kravet på att lämna matavfall och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Från 1 januari 2023 är det obligatoriskt med insamling av matavfall från hushåll.

Den som vill slippa kravet på att lämna matavfall ansöker om dispens, ett annat system skulle kunna vara att den som verkligen vill lämna matavfall skulle kunna ansöka om att få göra det.

Det bästa vore om kunskapen om att minimera sina matavfall och sitt matsvinn och också lära sig hur man på plats kan ta hand om sitt matavfall i form av komposter m.m.

När kravet på obligatorisk insamling av matavfall från hushåll har införts och varit i drift en period bör det utvärderas med avseende på kostnader och klimatnytta.

 

 

Sten Bergheden (M)