Motion till riksdagen
2022/23:1816
av Sten Bergheden (M)

Översyn av kemikalieskatten


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en översyn och utvärdering av kemikalieskatten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kemikalieskatten på elektronik infördes med motiveringen att påverka produktionen av elektroniska produkter. Skatten betalas av konsumenten. När kemikalieskatten infördes aviserades att begagnade varor skulle undantas och ett komplicerat upplägg med lager­hållare och icke-lagerhållare infördes. Nu är det dags att göra en översyn och utvärd­ering av kemikalieskatten för att undersöka vilka effekter den haft. Kemikalieskatten riskerar att flytta användningen av vissa kemikalier och försäljningen av vissa varor utomlands utan att på något sätt förbättra den globala miljön. Det riskerar våra jobb och företag i Sverige. När man inför nya skatter och regler borde det vara självklart att man så snart som möjligt genomför en utvärdering av beslutet för att se vilka effekter den nya skatten och de nya reglerna fått. Då miljöeffekten av skatten saknas måste detta ses som en ren fiskal skattehöjning, som också är direkt skadlig för den cirkulära ekonomin. Det är nu dags att göra en översyn och utvärdering av kemikalieskatten.

 

 

Sten Bergheden (M)