Motion till riksdagen
2022/23:1809
av Magnus Jacobsson (KD)

En flytt av Sveriges ambassad till Jerusalem


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveriges ambassad så snart det är praktiskt möjligt bör flyttas till Jerusalem och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har i praktiken två beskickningar i Israel. Den ena ligger i Tel Aviv och den andra ligger i Jerusalem. Ambassaden i Tel Aviv representerar Sverige i Israel och för dialog med den israeliska regeringen samt bevakar och främjar svenska intressen i Israel. Det svenska generalkonsulatet i Jerusalem ansvarar för Sveriges officiella kontakter med den palestinska myndigheten. Detta är en besynnerlig markering som signalerar att Sverige har en närmare relation till den palestinska myndigheten än till Mellanösterns enda fungerande demokrati, Israel. Sverige har alltid argumenterat för fred där båda parters intressen ska respekteras. Det blir därför konstigt att man via de beskickningar man har etablerat i Israel signalerar något annat.

När Berlinmuren föll och Tyskland enades valde Sverige, Norge, Danmark, Island och Finland att etablera ett gemensamt ambassadområde i Berlin. Syftet med denna etablering var dels ekonomiskt men även att visa på den positiva fred som vi i Norden har etablerat under de senaste 200 åren. Sverige bör ta initiativet till att etablera ett liknande ambassadområde i Jerusalem där vi tillsammans med våra nordiska grannar genom en gemensam byggnation kan visa på de fördelar som finns när grannar lever i endräkt samt arbetar tillsammans. Vår ambassad bör ligga i Jerusalem och betjäna alla parter som en tydlig signal om att vi menar allvar när vi argumenterar för en rättvis fred, för alla. Därför bör processen med att flytta den svenska ambassaden påbörjas snarast.

 

 

Magnus Jacobsson (KD)