Motion till riksdagen
2022/23:1803
av Magnus Jacobsson (KD)

Översyn av möjligheten att införa ungdomskörkort


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa ungdomskörkort och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under sommaren har det skett ett antal olyckor med Atraktorer som har haft dödlig utgång. Vi ser också att dessa olyckor inte är några enskilda händelser utan tyvärr ökar antalet olyckor med dessa fordon över tid.

2022-11-01 presenterade Transportstyrelsen ett antal förslag som syftar till att minska antalet olyckor med A-traktorer. Flera av dessa förslag, t ex en person per säte, bältes­tvång, vinterdäck och bättre utbildning, är bra förslag som troligtvis kommer att leda till färre allvarliga olyckor, men tyvärr löser inte dessa förslag själva grundproblemet.

Ungdomar som bor utanför våra större städer har inte samma möjligheter att använda sig av kollektivtrafik. Därför är A-traktorer och mopedbilar en nödvändig del av deras möjlighet att transportera sig. Det finns således ett behov av någon form av fordon som man kan börja använda sig av redan när man är ca 16 år.

I andra länder har man försökt att hantera detta behov genom att man tillåter att yngre människor tar ett riktigt körkort och därefter får man ett undantag ifrån EU:s körkortsdirektiv, vilket gör att man kan få möjlighet att köra ett vanligt fordon under vissa tider på dygnet eller i vissa delar av landet.

Regeringen bör utreda förutsättningarna för att även Sverige inför ett ”ungdoms­körkort” för att på så sätt komma bort från de problem som finns med dagens A-traktorer och mopedbilar.

 

 

Magnus Jacobsson (KD)