Motion till riksdagen
2022/23:1773
av Jytte Guteland m.fl. (S)

Förbehåll om att inte tillåta kärnvapen på svensk mark


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige i Natoprocessen bevarar förbehållet om att inte tillåta kärnvapen på svensk mark, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

När Sverige under våren lämnade in Natoansökan fanns det ett löfte om att kärnvapen skulle hållas utanför Sveriges gränser. Moderaterna sa sig ställa sig bakom detta viktiga förbehåll. Det var en av de grundförutsättningar som bidrog till att ge Sverige en möjlig­het att få en stark partiöverskridande majoritet för ett Natomedlemskap.

Nedrustning och icke-spridning är en central utrikes- och säkerhetsprioritering för Sverige. Vårt land har en lång tradition av att leda arbetet internationellt för nedrustning. Det avgörande arbetet för en kärnvapenfri värld går genom att stärka icke-spridnings­avtalet (NPT) och öka kärnvapenmakternas vilja till nedrustning.

Det krävs nedrustningsengagerade länder för att världen ska påbörja en nedrustning. Den gemensamma säkerheten vinner på nedrustning. Därför är världen i behov av nationer som vill fortsätta att ta det ledarskapet. Det vore en verklig säkerhetspolitisk förlust om Sverige blev en kärnvapennation. Inte nog med att det skulle öka riskerna och spänningarna i vår närregion. Vi skulle också som nation förlora all den trovärdig­het vi har byggt upp under decennier i denna säkerhetspolitiskt så viktiga fråga.

 

 

Jytte Guteland (S)

Kadir Kasirga (S)

Mathias Tegnér (S)

Mattias Vepsä (S)