Motion till riksdagen
2022/23:1759
av Johan Löfstrand m.fl. (S)

Vapenlicens och digital teknik


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att utreda hur man tillgodogör sig den digitala tekniken och underlättar hanteringen, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

I dag när man har fått en vapenlicens beviljad ska denna uppvisas vid kontroller och inköp av ammunition. Det finns starka önskemål i civilsamhället om att underlätta och använda dagens teknik när det gäller en elektronisk licens som kan bekräftas med mobilt bank-id.

Undertecknade föreslår att man utreder frågan om hur man tillgodogör sig den digitala tekniken och underlättar hanteringen.

 

 

Johan Löfstrand (S)

Eva Lindh (S)

Mattias Ottosson (S)

Johan Andersson (S)

Teresa Carvalho (S)