Motion till riksdagen
2022/23:1757
av Johan Löfstrand m.fl. (S)

Återinförande av korttidsstudiestödet


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att införa korttidsstudiestöd och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Korttidsstudiestödet var en reform som under lång tid bidrog till det livslånga lärandet och därmed gett människor en andra chans. Stödet gav den studerande möjlighet att ta ledigt från arbetet någon dag i veckan för att ägna sig åt studier. I den föränderliga värld som vi lever i så är det viktigt att ge alla människor fler möjligheter att även senare i livet utbilda sig.

Den tidigare borgerliga regeringen avskaffade möjligheterna till korttidsstudiestöd och det har medfört att en dörr stängdes för den som vill kombinera utbildning och studier med arbete. Korttidsstudiestödet har varit viktigt för att kunna delta i studier och ta ett kliv vidare i livet. Det bör därför övervägas om inte ett studiestöd bör införas för att stimulera lärande i olika skeden i livet och som gör det möjligt att studera samtidigt med ett arbete.

 

 

Johan Löfstrand (S)

Eva Lindh (S)

Johan Andersson (S)

Mattias Ottosson (S)

Teresa Carvalho (S)