Motion till riksdagen
2022/23:1732
av Eva Lindh m.fl. (S)

Avskaffad funkisskatt


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över den orättvisa skatteklyftan för personer med sjuk- och aktivitetsersättning för att avskaffa den och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Förra året återinfördes den orättvisa så kallade funkisskatten. När löntagare fick jobb­skatteavdrag omfattades inte personer med sjuk- eller aktivitetsersättning av dessa skattesänkningar. Det innebär att personer med sjuk- och aktivitetsersättning betalar mer i skatt än andra. Det slår hårt mot personer med funktionsvariationer, mot svårt sjuka.

Över 260 000 personer i Sverige lever på sjuk- eller aktivitetsersättning. Många får knappt 10 000 kr i månaden innan skatten är betald. Det är svårt att leva på. Att vara sjuk eller ha funktionsvariationer blir inte lättare av att dessutom vara fattig.

Det är viktigt av flera skäl att ett skattesystem både är och uppfattas som rättvist. Den här skatteklyftan är dessutom djupt orättfärdig. Att människor som har kroniska sjukdomar eller drabbats av skador som gör att de inte kan arbeta betalar högre skatt än andra. Den här orättvisa skatteklyftan måste tas bort. Människor med sjuk- och aktivitetsersättning ska inte tvingas betala högre skatt.

 

 

Eva Lindh (S)

Johan Andersson (S)

Johan Löfstrand (S)

Mattias Ottosson (S)

Teresa Carvalho (S)