Motion till riksdagen
2022/23:1718
av Johan Andersson m.fl. (S)

Lagstadgad rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om barnomsorg på obekväm arbetstid och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En trygg och modern barnomsorg är öppen och tillgänglig oavsett när på dygnet som föräldrarna arbetar. Föräldrar som arbetar på kvällar, nätter och helger ska precis som alla andra känna att de kan lämna sina barn i trygghet innan de ger sig iväg till jobbet.

När fler verksamheter i samhället kräver bemanning dygnet runt ökar behoven av barnomsorg på andra tider än vanlig kontorstid. Men möjligheten till barnomsorg på kvällar, nätter och helger finns inte överallt i landet. Det gör att många föräldrar tvingas ordna omsorg med hjälp av släkt och vänner, eller tacka nej till ett arbete på grund av att det inte finns tillgång till någon barnomsorg. I vårt Sverige ska det finnas omsorg även under obekväm arbetstid. Det är inte föräldrarnas arbetstider som ska avgöra om barnen kan få tillgång till omsorg eller inte.

En trygg och tillgänglig barnomsorg är en förutsättning för att både kvinnor och män ska kunna arbeta heltid. När fler arbetar får vi också råd med en välfärd att vara stolta över. Den socialdemokratiskt ledda regeringen mer än fördubblade stödet till huvudmän som erbjuder barnomsorg på kvällar, nätter och helger. Det har gjort att fler kommuner idag erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid – en positiv utveckling som måste fortsätta.

 

 

Johan Andersson (S)

Eva Lindh (S)

Johan Löfstrand (S)

Teresa Carvalho (S)

Mattias Ottosson (S)