Motion till riksdagen
2022/23:1716
av Johan Andersson m.fl. (S)

Avskaffande av EBO


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa lagen om eget boende (EBO) och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En bra integration leder till ett starkare samhälle. Sverige ska vara ett välkomnande land där vi tydligt står upp för våra värderingar om exempelvis jämställdhet och demokrati. Ett land där alla jobbar och bidrar. Och där alla får plats i samhällsgemenskapen.

Vi har sett till att integrationen förbättrats och att det nu går allt snabbare för invandrare att komma i arbete. Men segregation och bristande kunskaper i svenska språket är fort­satt stora utmaningar. Vi har länge tagit för lätt på integrationsproblemen. Därför har vi nu genomfört en omläggning av integrationspolitiken som innebär stärkta möjligheter, men också skärpta krav för etablering och integration.

I vårt starka samhälle tar alla kommuner i Sverige ansvar för integrationen av ny­anlända. I ett tryggt Sverige satsar vi på kompetens, inte lägre löner. Genom en snabbare integration och bättre utbildning kan fler bidra till Sveriges tillväxt och välfärd.

Riksdagen tillkännager som sin mening att avskaffa den så kallade EBO-lagstift­ningen och inför ett mer rättvist system med som syftar till en bättre integration i hela landet!

 

 

Johan Andersson (S)

Eva Lindh (S)

Johan Löfstrand (S)

Mattias Ottosson (S)

Teresa Carvalho (S)