Motion till riksdagen
2022/23:1711
av Johan Andersson m.fl. (S)

Fackligt samråd vid arbetsmarknadspolitiska insatser


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur fackligt samråd vid arbetsmarknadspolitiska insatser kan förstärkas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

På svensk arbetsmarknad får de fackliga organisationerna på arbetsplatsen möjlighet att yttra sig över Arbetsförmedlingens beslut om arbetsmarknadspolitiska insatser för att få arbetslösa i form av praktik m.m. ut till arbetsplatserna.

Arbetsmarknadsprövningen vid skattesubventionerade insatser på arbetsmarknaden är viktig. Arbetsgivare ska inte kunna utnyttja subventionerad arbetskraft och på så sätt snedvrida konkurrensen. Därför bör arbetsmarknadsprövning vid skattesubventionerade insatser på arbetsmarknaden förstärkas och förbättras.

 

 

Johan Andersson (S)

Eva Lindh (S)

Johan Löfstrand (S)

Mattias Ottosson (S)