Motion till riksdagen
2022/23:1709
av Peter Ollén (M)

Politiska uppdrag i 3:12-reglerna


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att låta kompensation för politiska uppdrag ingå i gränsbeloppet i 3:12-reglerna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Om man äger aktier i ett bolag som man även arbetar i, måste man ta ut en viss summa pengar – för närvarande knappt 600 000 kr – i lön under ett år för att få ta utdelning på normala villkor.

Om man är politiskt aktiv går det offentliga normalt in och kompenserar de arbets­timmar som går förlorade, genom att kompensera den förlorade inkomsten.

För en småföretagare som engagerar sig politiskt krockar dessa båda regler. Regeln säger att man ur företaget ska ta ut de knappt 600 000 kronorna för att få ta utdelning. Samtidigt säger de offentliga reglerna att man ska kunna visa att man tagit ut det mindre i lön som det offentliga kompenserar med.

Det hela skulle lösas om även lönekompensation från offentliga uppdrag fick ingå i de 9,6 inkomstbasbelopp som krävs för utdelning på normala villkor.

 

 

Peter Ollén (M)