Motion till riksdagen
2022/23:1705
av Annika Strandhäll (S)

Beredskapsskatt


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa en beredskapsskatt för att finansiera framtida försvarssatsningar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Utbyggnaden av det militära försvaret ska inte göras på bekostnad av välfärden. Införandet av en beredskapsskatt säkerställer att resurserna till vården, omsorgen och skolorna fredas i en tid när försvarsanslagen kraftigt höjs. Stora utmaningar väntar svensk välfärd. Kompetensförsörjnings- och bemanningsfrågor, hög inflation och lågkonjunktur gör det svårare för regioner och kommuner att fullgöra sina uppgifter gentemot en befolkning där en växande andel är i behov av välfärdens tjänster och omsorg.

Genom åren har Sveriges regioner och kommuner fått statliga tillskott för att öka kapaciteten i hälso- och sjukvården, bland annat genom att öka antalet vårdplatser, anställa fler i vården och förbättra arbetsmiljön. Svensk sjukvård ska gå att lita på både i vardag och i kris. I skolan har stora investeringar i mer personal och mindre barngrupper gjorts, och äldreomsorgen har fått ett permanent resurstillskott med 4 miljarder kronor årligen. Det är resursförstärkningar som behövs och behöver ökas därför att behovet kommer fortsatt vara stort.

Sverige måste ha råd med både en trygg välfärd och ett starkt försvar. En långsiktigt hållbar finansiering av försvaret tryggas med en progressivt uppbyggd beredskapsskatt.

 

 

Annika Strandhäll (S)