Motion till riksdagen
2022/23:1693
av Robert Hannah och Juno Blom (båda L)

Ett sexuellt kulturskifte i förorterna


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett kulturskifte för sexuell frigörelse i förorterna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I dag finns det ett brett stöd för att införa lagstiftning mot oskuldskontroller. Vad som är anmärkningsvärt är att ett förbud inte genomdrivits då frågan har legat på riksdagens bord under många år och under olika politiska styren.

Att lagstifta är den enkla delen. Det svåra är att få politiken att se, förstå och ta de mekanismer som ligger bakom det hedersrelaterade förtrycket på allvar.

Oskuldskontroller är ett symtom på ett betydligt större problem. En djupare analys krävs för att se och förstå varför ansvariga politiker och myndigheter vacklar, backar och snarare anpassar sig efter förtryckarnas krav i stället för att stå upp för och ge de utsatta rätt stöd och skydd.

Om vi på allvar vill att alla barn och kvinnor ska få tillgång till frihet och egenmakt så krävs ett kulturskifte för sexuell frigörelse i förorterna likt det som påbörjades i Sverige för cirka nittio år sedan. Vi ska hämta kraft och framtidstro i vår egen historia.

I kölvattnet av rösträttsrörelsen arbetade bland annat kvinnor och homosexuella män för att häva lagarna som förbjöd upplysning om preventivmedel och homosexuella kontakter. Sexualundervisning och fri abort förespråkades. De reste runt i landet och mötte de kvinnor som var i störst behov av deras frigörelsekamp. De vacklade inte, trots att de visste att de utmanade starka, traditionella och patriarkala krafter.

Vi har drivit på för att sex och samlevnadsundervisningen ska inkludera villkoren för barn som växer upp i en hederskultur. Men det räcker inte.

Tydlig information om sex och samlevnad måste ges till varje förälder i förorten. Informationen kommer att mötas av motstånd, men motståndet ska tas som intäkt för att vi jobbar rätt. Men det räcker inte bara att ge information till föräldrar i förorten. Alla nyanlända ska informeras om svenska regler och rättigheter kring reproduktiv hälsa. Familjeplaneringsinformation ska ges i samband med den obligatoriska samhälls­introduktionen till både män och kvinnor. För de grupper av utrikes födda kvinnor som bor i Sverige ska MVC eller BVC bli forum för information om familjebildning.

Bakom krav på oskuldskontroller, intyg och operationer finns värderingar som leder till ett enormt lidande bland flickor och kvinnor som sökt skydd i ett av världens mest jämställda länder men som i alltför hög utsträckning har lämnats åt sitt eget öde. I hederskulturen har vi flickor och kvinnor som har den legala rätten men inte den faktiska möjligheten att äga sin kropp och sexualitet och makten att forma och påverka sitt liv. Där är oskuldskontrollen av ogifta flickor central.

Det är vår skyldighet att se till att varje flicka och kvinna ska äga rätten till sin kropp, sexualitet och framtid. Den friheten är grunden för vår politiska kamp.

 

 

Robert Hannah (L)

Juno Blom (L)