Motion till riksdagen
2022/23:1675
av Rickard Nordin (C)

Vinstmarginalbeskattning på digitala tjänster och produkter


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa vinstmarginalbeskattning på digitala tjänster och produkter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den som idag, som företag, köper fysiska produkter, exempelvis en bil, från en privat­person, kan dra av momsen från denna vid inköp, precis som moms sedan betalas när produkten säljs vidare. Det handlar helt enkelt om att inte bli beskattad dubbelt och är en grundläggande princip i momsbeskattningen.

Detta gäller dock inte digitala tjänster och produkter. Då krävs det att inköpet görs av ett bolag för att momsen ska få dras av. Detta skapar stora problem för den som exempelvis handlar med digitala produkter i ett spel, exempelvis så kallade skins. Det är idag en stor marknad där olika skins kan kosta allt ifrån några kronor till flera tusen­lappar. Att behöva betala full moms för en sådan transaktion blir ekonomiskt ogörligt och leder till en omfattande svarthandel eftersom prisskillnaden blir alltför stor att göra det lagligt. Se bifogat exempel nedan.

Det skapas också stora problem med bluffmakare, då många kräver förskotts­betalning vid försäljningar mellan privatpersoner, vilket i sin tur kan leda till att den digitala varan inte levereras om säljaren är oseriös. Den typen av risker kan i stort sett elimineras om handeln sker via bolag som kan granskas av användarna.

Slutsatsen blir helt enkelt att samma regler som finns för fysiska varor bör gälla digitala varor och tjänster. Vi går mot en allt mer digitaliserad ekonomi och då behöver också lagstiftningen, inte minst den skatterättsliga, uppdateras. Således bör vinstmarginal­beskattning införas även på digitala varor och tjänster.


Exempel på hur dagens lagstiftning för digitala produkter fungerar

Inköp från bolag:

X köper in ett skin från Y för 1 000 :-

Säljer det för 1 300 :-

Då blir momsen 75 :-

Alltså en vinst på 300  75 = 225 :-

Inköp från privatperson:

X köper in ett skin från Y för 1 000 :-

Säljer det för 1 300 :-

Då blir momsen 325 :-

Alltså en förlust på 25 :-

 

 

Rickard Nordin (C)