Motion till riksdagen
2022/23:1667
av Mattias Bäckström Johansson och Johnny Svedin (båda SD)

Viltets ökning i Kalmar län


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att prioritera uppförande av viltstängsel på de mest olycksdrabbade vägarna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kalmar län är det län som har flest viltolyckor per 1 000 personbilar i trafik, vilket varit fallet under en längre tid. De mest utsatta vägarna i Kalmar län är E22 norr om Oskarshamn till Västervik, länsväg 136 från Isgärde till Bödarondellen, riksväg 35, riksväg 25/28 runt Eriksmåla och riksväg 40.

Under åren 2014 till 2019 har det totala antalet viltolyckor i Kalmar län ökat med 33 procent. Dovhjortsolyckorna har ökat från 140 till 322, dvs. en ökning som är mer än fördubblad. Detsamma gäller även för vildsvin där olyckorna ökat från 422 till 908. Rådjursolyckor har ökat men i en mindre dramatisk omfattning.

En trolig förklaring till detta är det faktum att Kalmar län har färre vägsträckningar med viltstängsel än andra län, vilket har ett tydligt samband i förhållande till antalet viltolyckor. Samtidigt är den mest kostnadseffektiva lösningen för att förhindra viltolyckor just uppförande av viltstängsel, vilket skulle förhindra omfattande samhällskostnader.

Med anledning av ovanstående anser vi att riksdagen ska tillkännage för regeringen att den bör ge Trafikverket i uppdrag att prioritera uppförande av viltstängsel på de mest olycksdrabbade vägarna.

 

 

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Johnny Svedin (SD)