Motion till riksdagen
2022/23:1663
av Mattias Bäckström Johansson och Johnny Svedin (båda SD)

Färjetrafik mellan Oskarshamn och Byxelkrok


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för färjetrafik mellan Byxelkrok och Oskarshamn i infrastrukturplaneringen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under ett antal år så har färjetrafik mellan Oskarshamn och Byxelkrok bedrivits under sommaren med ekonomiskt stöd från Oskarshamn respektive Borgholms kommun. En årstid då trafiksituationen är extra ansträngd som en följd av att befolkningen ökar från ca 25 000 till över 300 000 tack vare en stark turism och sommargäster. Denna färje­trafik hjälper då till att avlasta Ölandsbron, vilken har en mycket pressad trafiksituation, för de som vill resa mellan norra Öland och fastlandet under sommaren om än i mindre omfattning.

En utökad trafikering under andra årstider skulle även innebära helt andra förut­sättningar för boende på norra Öland då man skulle kunna pendla till Oskarshamn för arbete. Idag så är man utöver den lokala arbetsmarknaden utlämnad till förbindelsen mot Kalmar som utgör närmsta arbetsmarknadsregion. En situation som inte hittills har bidragit till att man lyckats växa som kommun sedan Ölandsbron byggdes, samtidigt som Mörbylånga kommun haft en tillväxt på över 40 % som har den direkta närheten till bron.

Med bakgrund av ovanstående bör förutsättningarna ses över för en framtida färjetrafik mellan Byxelkrok och Oskarshamn i infrastrukturplaneringen.

 

 

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Johnny Svedin (SD)