Kommittén om stöd vid korttidsarbete (Fi 2021:05)


Beteckning: Fi 2021:05
Departement: Finansdepartementet
Senast ändrad: 2023-03-24
Status: Avslutad 2022 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-09-23
Direktiv för kommittén, se dir. 2021:79
Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Ordförande: Jermsten, Rikard, fr.o.m. 2021-09-24 t.o.m. 2022-11-30
Vice ordförande: Sundén, Annika, fr.o.m. 2021-09-24 t.o.m. 2022-11-30
Expert: Beckman, Niklas, fr.o.m. 2021-10-25 t.o.m. 2022-06-29
Expert: Brinnen, Ola, fr.o.m. 2022-07-01 t.o.m. 2022-11-30
Expert: Brooks, Tim, fr.o.m. 2021-10-15 t.o.m. 2022-11-30
Expert: Carlén, Thomas, fr.o.m. 2021-10-25 t.o.m. 2022-11-30
Expert: Döös, Anna, fr.o.m. 2021-10-25 t.o.m. 2022-06-29
Expert: Ekmehag, Josefine, fr.o.m. 2021-10-25 t.o.m. 2023-03-21
Expert: Elding Larsson, Nils, fr.o.m. 2022-03-22 t.o.m. 2022-11-30
Expert: Eriksson, Daniel, fr.o.m. 2021-10-25 t.o.m. 2022-11-30
Expert: Gustafsson, Maria, fr.o.m. 2022-08-30 t.o.m. 2022-11-30
Expert: Hemlin, Sara, fr.o.m. 2022-07-01 t.o.m. 2022-11-30
Expert: Hollander, Fatima, fr.o.m. 2021-10-15 t.o.m. 2022-11-30
Expert: Kolsrud, Jonas, fr.o.m. 2021-10-25 t.o.m. 2022-08-29
Expert: Lundholm, Jesper, fr.o.m. 2021-10-25 t.o.m. 2022-11-30
Expert: Nyholm, Peggy, fr.o.m. 2021-11-23 t.o.m. 2022-11-30
Expert: Offesson, Sandra, fr.o.m. 2021-10-25 t.o.m. 2022-11-30
Expert: Römpötti, Marie, fr.o.m. 2021-10-25 t.o.m. 2022-11-30
Expert: Sjöberg, Karolina, fr.o.m. 2021-11-23 t.o.m. 2022-11-30
Expert: Skytesvall, Tomas, fr.o.m. 2021-10-25 t.o.m. 2022-11-30
Expert: Thunberg Bertolone, Tommy, fr.o.m. 2021-11-23 t.o.m. 2022-11-30
Expert: Westerlund, Anna, fr.o.m. 2021-10-25 t.o.m. 2022-11-30
Expert: Zernell, Martin, fr.o.m. 2022-08-30 t.o.m. 2022-11-30
Sekreterare: Danielsson, Fredrika, fr.o.m. 2022-08-22 t.o.m. 2022-11-30
Sekreterare: Kiviniemi, Eveliina, fr.o.m. 2021-10-01 t.o.m. 2022-11-30
Sekreterare: Larsson, Gabrielle, fr.o.m. 2022-01-15 t.o.m. 2022-12-11
Sekreterare: Nyberg, Petra, fr.o.m. 2021-11-18 t.o.m. 2022-05-31

Rapporter

SOU 2022:30Korttidsarbete under pandemin - en utvärdering av stödets betydelse
SOU 2022:65En ny lag om stöd vid korttidsarbete - ett mer förutsägbart, förenklat och stärkt regelverk