Fråga 2021/22:647 Stora brister vid organiserandet av OSSE-mötet

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Den 2–3 december 2021 samlades utrikesministrar och andra representanter från de 57 OSSE-länderna i Sverige. Sveriges utrikesminister stod värd för mötet, som markerade kulmen på Sveriges ordförandeskap i OSSE under 2021.

Sådana här arrangemang är något av ett skyltfönster för Sverige ut i världen, och därför är det också viktigt att sådana här arrangemang genomförs med hög professionalitet och god organisation.

Tyvärr finns det nu många vittnesmål från många olika länder och även inhemska aktörer om att det svenska organiserandet av mötet i stället var katastrofalt.

Det som påpekats är bland annat följande:

Många ambassadörer och deltagare är förvånade över och missnöjda med hur hela mötet hanterades och använder det som ett skräckexempel på hur man misslyckas med organisation av ett möte. Det är uppenbart att bristerna varit stora i värdskapet för mötet och att hanteringen av så många ministrar inte varit protokollärt korrekt. Att internationella gäster tas emot på detta ovärdiga sätt som nu, av de många framförda vittnesmålen att döma, har skett är både pinsamt och skadligt för Sverige och landets anseende. Sveriges regerings hantering av mötet har uppvisat att man uppenbarligen saknar förmåga att arrangera stora internationella möten.

Våren 2023 är Sverige ordförande i ministerrådet (Europeiska unionens råd). Ordförandeskapet innebär att Sverige kommer leda arbetet i rådet och stå värd för många stora internationella möten. Frågan är då om de, som nu från regeringens sida hanterat OSSE-mötet (och som mycket pekar på saknar adekvata och gedigna kunskaper om att organisera sådana här möten), också kommer att ansvara för arrangemangen under Sveriges ordförandeskap. Även om Sveriges EU-ordförandeskap ligger bortom valet, med ett förhoppningsvis maktskifte, nästa år så kommer stora delar av planeringen inför våren 2023 och alla dess möten ha skett innan dess.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta, med anledning av den starka kritik som framförts från olika länder efter OSSE-mötet, för att tillförsäkra att liknande fadäser inte återupprepas under Sveriges ordförandeskap i EU 2023?