Fråga 2021/22:385 Sveriges export av covidsmitta

av Björn Söder (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

​En ny studie, genomförd av forskare vid Uppsala universitet, norska folkhälsoinstitutet och University of Sydney i Australien, visar att Sveriges misslyckade coronastrategi ledde till att smittan kunde föras från Sverige till andra länder. Studien visar hur smittkedjor med ursprung i Sverige i flera hundra fall har tagit sig vidare till andra länder. 

"Under det första året av den pågående pandemin var Sverige faktiskt en nettoexportör av sars-cov-2-viruset till våra nordiska grannländer", säger John Pettersson, forskare vid Zoonosis Science Center vid Uppsala universitet, till UNT.

Enligt forskarna finns det en möjlighet att antalet coronafall i Sverige och andra nordiska länder skulle ha varit färre om Sverige hade valt en mer restriktiv strategi.

Av denna anledning frågade (2021/22:377) jag socialministern om vilka slutsatser hon drar utifrån rapporten och om hon avser att vidta några särskilda åtgärder med anledning av rapporten.

Efter att statsminister Stefan Löfven den 10 november lämnat in sin begäran om entledigande som statsminister besvarades min fråga med att "som utgångspunkt besvarar en övergångsregering inte interpellationer eller skriftliga frågor. Vissa frågor, bl.a. frågor som rör EU-ärenden eller rena sakförhållanden, kan det dock bli aktuellt att besvara. Bedömningen är att denna skriftliga fråga inte är en sådan att den bör besvaras av en övergångsregering. Frågan kommer därför inte att besvaras."

Nu har en ny statsminister tillträtt och en regering är på plats.

Av denna anledning vill jag åter fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Vilka slutsatser drar ministern utifrån rapporten och avser ministern att vidta några särskilda åtgärder med anledning av rapporten?