Fråga 2021/22:383 Kraftigt ökade matpriser

av Björn Söder (SD)

till Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S)

 

Lantmännen varnar nu för att matpriserna kan komma att öka dramatiskt – så mycket som upp till 10 procent – framöver på grund av bland annat ökade priser på drivmedel och el.

Lantmännens vice vd Per Arfvidsson säger att ”det är den högsta prisökningen på livsmedel på mycket länge. Det kan säkert bli prisökningar på tvåsiffriga procentsatser”.

Genom regeringens politik har svenska folket fått stora kostnadsökningar vad gäller drivmedel, och för dem i södra Sverige har elpriserna skjutit i höjden. Nu riskerar alltså även matpriserna öka dramatiskt på grund av regeringens politik.

Av denna anledning frågade jag dåvarande näringsminister Ibrahim Baylan om han avser att vidta några särskilda åtgärder för att förhindra att matpriserna ökar så dramatiskt på grund av bland annat ökade drivmedelskostnader och elkostnader.

Efter att statsminister Stefan Löfven den 10 november lämnat in sin begäran om entledigande som statsminister, och Magdalena Andersson både tillträtt och avgått som statsminister den 24 november, besvarades min fråga med att ”som utgångspunkt besvarar en övergångsregering inte interpellationer eller skriftliga frågor. Vissa frågor, bl.a. frågor som rör EU-ärenden eller rena sakförhållanden, kan det dock bli aktuellt att besvara. Bedömningen är att denna fråga inte är sådan att den bör besvaras av en övergångsregering. Frågan kommer därför inte att besvaras”.

Nu har en ny statsminister tillträtt och en regering är på plats.

Jag frågar därför näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson:

 

Avser ministern att vidta några särskilda åtgärder för att förhindra att matpriserna ökar så dramatiskt på grund av bland annat ökade drivmedelskostnader och elkostnader?