Riksdagsskrivelse

2021/22:375

 

 

 

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2021/22:CU22 En ny lag om företagsrekonstruktion får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 9 juni 2022

Lotta Johnsson Fornarve

Kristina Svartz