Riksdagsskrivelse

2021/22:324

 

 

 

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2021/22:JuU31 En samlad straffrättslig terrorismlagstiftning får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservation 3 under punkt 3, reservation 5 under punkt 5 samt reservation 7 under punkt 7, dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 31 maj 2022

Kerstin Lundgren

Annalena Hanell