605155 -172720 0 0

Riksdagsskrivelse

2021/22:31

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2021/22:FiU14 Ett förenklat upphandlingsregelverk får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 november 2021

Andreas Norlén

Monica Hall