Motion till riksdagen
2020/21:2783
av Marléne Lund Kopparklint och Sofia Westergren (båda M)

Bevarande av prakt- och originalkänslan hos veteranbilar


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för att fyrkantiga nummerskyltar som i dag är reserverade för traktorer och motorcyklar även ska få tilldelas veteranbilar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Bil- och motorentusiasm är en folkrörelse i Sverige. Det finns hundratusentals entusiaster som är hängivna att vårda kulturarvet med veteranfordon. Det finns åtskilliga klubbar som anordnar cruising, utställningar och tävlingar flera gånger per år och människor åker land och rike runt för att besöka evenemangen. Entusiasmen för veteranbilar är stor och bakom finns ett rikt föreningsliv som samhället ska värna om och skapa goda förutsätt­ningar för. Idag finns vissa lättnader för veteranfordon. De är befriade från fordonsskatt från 1 januari 30 år efter sitt modellår och besiktning sker inom två kalenderår från sista besiktning oavsett månad, och vissa regellättnader bl.a. gällande vinterdäck förekommer. Det finns dock mer som kan göras för att underlätta men också för att bevara prakten och originalkänslan när det gäller veteranbilar och det är nummerskylten.

Veteranfordon ska undantas kraven på S-märke med EU-symbol på nummerskylten. De fordon som hade mindre och fyrkantiga registreringsskyltar förr (original) och som är entusiastförsäkrade, ska få tillstånd att bära desamma även idag.

 

 

Marléne Lund Kopparklint (M)

Sofia Westergren (M)