Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg (S 2019:01)


Beteckning: S 2019:01
Departement: Socialdepartementet
Senast ändrad: 2022-05-06
Status: Avslutad 2021 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-06-27
Direktiv för utredningen, se dir. 2019:37 och dir. 2020:112
Lokal: Statens offentliga utredningar, Göteborg, tel. 08-405 30 75
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Öman, Sören, fr.o.m. 2019-10-01 t.o.m. 2021-05-31
Sakkunnig: Alverfors, Ingela, fr.o.m. 2019-12-15 t.o.m. 2020-05-14
Sakkunnig: Fjelkegård, Nils, fr.o.m. 2020-05-18 t.o.m. 2021-02-20
Sakkunnig: Järvenpää, Jimmy, fr.o.m. 2019-12-15 t.o.m. 2021-05-31
Sakkunnig: Lobosco, Hanna, fr.o.m. 2021-02-22 t.o.m. 2021-05-31
Sakkunnig: Moberg, Henrik, fr.o.m. 2019-12-15 t.o.m. 2021-02-20
Sakkunnig: Wada, Jenny, fr.o.m. 2019-12-15 t.o.m. 2021-05-31
Expert: Isberg, Suzanne, fr.o.m. 2019-12-15 t.o.m. 2021-05-31
Expert: Jacobsson, Maria, fr.o.m. 2019-12-15 t.o.m. 2021-05-31
Expert: Nymark, Manólis, fr.o.m. 2019-12-15 t.o.m. 2021-05-31
Expert: Resare, Pål, fr.o.m. 2019-12-15 t.o.m. 2021-05-31
Expert: Östergren, Cecilia, fr.o.m. 2019-12-15 t.o.m. 2021-05-31
Sekreterare: Floderus, Ingrid, fr.o.m. 2019-10-01 t.o.m. 2021-05-31
Sekreterare: Fröding Linebäck, Sara, fr.o.m. 2020-09-28 t.o.m. 2021-06-06
Sekreterare: Hagaeus, Karin, fr.o.m. 2020-01-01 t.o.m. 2021-05-31
Sekreterare: Petersson, Magdalena, fr.o.m. 2019-11-30 t.o.m. 2020-07-31

Rapporter

SOU 2021:4Informationsöverföring inom vård och omsorg
SOU 2021:39Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården