605155

-172720

0

0


Riksdagsskrivelse

2019/20:248

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2019/20:FiU40

Vissa frågor om försäkring och tjänstepension får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 13 maj 2020

Lotta Johnsson Fornarve

Claes Mårtensson