Motion till riksdagen
2019/20:1295
av Betty Malmberg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)

Rymdturism – en möjlighet för Sverige


Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den svenska rymdlagen bör ses över så att rymdturism kan tillåtas och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att rymdturism bör ingå i den nationella strategi för besöksnäringen som ska utarbetas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I regeringsförklaringen 2019 nämnde statsministern med stolthet att turismen till Sverige har ökat. Statsministern sade bland annat: ”En nationell strategi ska stärka besöks­näringen som en viktig jobb- och tillväxtmotor i hela landet.” Undertecknade välkomnar detta och förväntar sig att även rymdturism kommer att behandlas i densamma med tanke på de goda förutsättningar som Sverige har att bedriva detta.

En ny rymdålder är under utveckling och precis som när flygindustrin utvecklades för 100 år sedan ser vi nu kommersiella aktörer som utvecklar och testar nya farkoster, för både rymdturism, forskning och utbildning. Sverige har goda förutsättningar att spela en ledande roll på området, och näst USA är vi det land som har kommit längst i detta arbete.

En satsning på rymden kan bidra till att skapa fler arbetstillfällen, ny forskning och nya utbildningar. De nya rymdfarkosterna kan inte enbart ta med sig rymdturister, utan blir ytterligare en plattform för teknik- och materialutveckling samt ger en möjlighet att bedriva forskning i tyngdlösa tillstånd.

För något år sedan gästades Sverige av ett hundratal astronauter från 35 länder. I samband med deras besök hölls många intressanta samtal, bland annat om Europas förutsättningar att erbjuda möjlighet för suborbitala flygningar i bemannade farkoster mer bekant som rymdturism. Sverige har tidigt aviserat sitt intresse för att vara en aktiv part i denna verksamhet men trots idogt arbete och seriösa privata intressenter har projektet inte lyft.

Sverige har en unik möjlighet att vara en spelare på den globala marknaden med sitt geografiska läge, Esrange och en framtida rymdhamn. Länder runt om i världen vänder sina blickar hit för att få ta del av de möjligheter som erbjuds. Rymdforskningen har därför en outnyttjad potential att vara en viktig del i det svenska näringslivet och tillväxten i vårt land.

Med hänvisning till ovan anser undertecknade att Sverige snarast bör undanröja de juridiska hinder som återstår för att denna spännande verksamhet för besöksnäring och forskning ska kunna ta fart. Detta måtte riksdagen ge regeringen till känna.

 

 

Betty Malmberg (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)