Tilläggsdirektiv till Utredningen om radiospektrumanvändning i framtiden (N 2017:07)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2018

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 12 oktober 2017 kommittédirektiv om radiospektrumanvändning i framtiden (dir. 2017:99). Enligt utredningens direktiv ska uppdraget redovisas senast den 31 oktober 2018.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovi-sas senast den 31 december 2018.

     (Näringsdepartementet)