Fråga 2018/19:882 Rymdstrategin behöver omsättas i handling

av Betty Malmberg (M)

till Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

 

Den svenska flyg- och rymdindustrin har cirka 12 000 anställda. Det är en viktig industri som kännetecknas av många innovationer som förvisso utvecklas för rymd, men som också kommer till nytta på jorden. I internationella sammanhang har Sverige utmärkt sig positivt med många framgångsrika forskningsrön och där svenskutvecklade produkter finns representerade på flera internationella rymdmissioner. Det finns också ett flertal satelliter som levererar data sedan många år.


Förra året antog Sverige en rymdstrategi. I inledningen till densamma skriver den förra socialdemokratiska rymdministern att ”Sverige är ett litet land men en stor rymdnation”. Att strategin slutligen kom på plats var ett viktigt steg för branschen och forskningen, men frågan är hur regeringen kommer att arbeta för att konkretisera strategin.
 

Med hänvisning till ovan vill jag fråga statsrådet Matilda Ernkrans följande.

 

På vilket sätt kommer statsrådet att omsätta rymdstrategin i konkret handling och när kan vi vänta oss en plan för detta?