Fråga 2018/19:517 Obligatorisk hemförsäkring

av Anders Hansson (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Obligatorisk trafikförsäkring finns för att alla ska vara skyddade i trafiken om olyckan är framme. Samma skydd finns däremot inte för personer i ett flerfamiljshushåll och kollektiv. En obligatorisk hemförsäkring skulle ge skydd för alla familjer i flerfamiljshus eller kollektiv om olyckan är framme.

I dag är en hemförsäkring för de allra flesta en självklarhet. Men att du själv har en hemförsäkring är ingen garanti för att du är skyddad om du bor i ett flerfamiljshus.

Om en granne som saknar hemförsäkring orsakar skador på en annan lägenhet exempelvis genom brand eller vattenläckage är det inte självklart att grannens försäkring täcker detta.

Därför bör regeringen se över möjligheten till en obligatorisk hemförsäkring för boende i flerfamiljshus som likt en trafikförsäkring täcker de kostnader som man eventuellt orsakar för andra. Det skulle skapa en trygghet för samtliga boende i flerfamiljshus om olyckan skulle vara framme. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Avser ministern att se över möjligheterna att göra hemförsäkringen obligatorisk för boende i flerfamiljshus i syfte att öka tryggheten för samtliga boende?