Fråga 2018/19:287 Forskningsmedel till Rymdstyrelsen

av Betty Malmberg (M)

till Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

 

När riksdagen beslutade om den senaste forskningspropositionen Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft i april 2017 aviserades vilka medel som Rymdstyrelsen skulle tilldelas de påföljande åren.

Riksdagen har varit överens om vikten av långsiktiga villkor för forskning. Därför var det förvånande att regeringen i sin övergångsbudget utelämnade de beslutade tillskotten som Rymdstyrelsen hade att påräkna. I den M-KD-budget som sedermera vann majoritet i riksdagen tillfördes emellertid den aviserade ökningen av forskningsmedel. Nu är det viktigt att få veta om regeringen kommer att acceptera den återbördade forskningssatsning som M-KD-budgeten innebar för Rymdstyrelsen.

Med hänvisning till ovan vill jag fråga statsrådet Matilda Ernkrans:

 

Kommer de forskningsmedel som anslogs till Rymdstyrelsen, i den av riksdagen beslutade M-KD-budgeten att påverkas negativt i vårändringsbudgeten?