Motion till riksdagen
2018/19:2119
av Teres Lindberg (S)

Fortsätt avvecklingen av monarkin


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fortsätta avvecklingen av monarkin och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Monarkin är omodern och uppfyller egentligen inget annat syfte än det rent representa­tiva. Kungens makt i Sverige har steg för steg avpolletterats. De uppgifter som i dag ligger på monarken – såsom ordförandeskapet i Utrikesnämnden och uppdraget att öppna riksdagen – skulle utan större problem kunna överföras till en president eller varför inte direkt till talmannen.

En talmanspresident vore kanske den enklaste lösningen för att få till ett modernt och demokratiskt styrelseskick i Sverige. Dessutom skulle det underlätta urvalet om det bara är de folkvalda riksdagsledamöterna som står till förfogande.

 

 

Teres Lindberg (S)