Stridsåtgärdsutredningen (A 2017:03)


Beteckning: A 2017:03
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Senast ändrad: 2019-04-03
Status: Avslutad 2018 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-06-22
Direktiv för utredningen, se dir. 2017:70
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Larsson, Tommy, fr.o.m. 2017-07-01 t.o.m. 2018-06-20
Sakkunnig: Larsson, Per, fr.o.m. 2018-01-29 t.o.m. 2018-05-31
Sakkunnig: Rasmussen, Maria, fr.o.m. 2017-10-02 t.o.m. 2018-05-31
Expert: Kristensson, Elisabeth, fr.o.m. 2017-10-02 t.o.m. 2018-05-31
Expert: Sjödin, Erik, fr.o.m. 2017-10-02 t.o.m. 2018-05-31
Expert: Wiberg, Maria, fr.o.m. 2017-10-02 t.o.m. 2018-05-31
Sekreterare: Gellner, Lars, fr.o.m. 2017-09-01 t.o.m. 2018-05-31
Sekreterare: Solvin, Sigrid, fr.o.m. 2017-07-10 t.o.m. 2018-06-20
Sekreterare: Venngren, Ronny, fr.o.m. 2017-09-01 t.o.m. 2018-05-31

Rapporter

SOU 2018:40Vissa fredspliktsfrågor