Utredningen för hållbart arbetsliv över tid (A 2017:02)


Beteckning: A 2017:02
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Senast ändrad: 2020-03-11
Status: Avslutad 2019 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-05-24
Direktiv för utredningen, se dir. 2017:56
Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, 103 33 Stockholm, tel. 08-405 23 84 (Fransson)
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Wallner, Anders, fr.o.m. 2017-06-01 t.o.m. 2019-01-31
Sakkunnig: Sandkull, Karin, fr.o.m. 2017-09-04 t.o.m. 2019-01-31
Sakkunnig: von Sydow, Susanna, fr.o.m. 2017-09-04 t.o.m. 2019-01-31
Expert: Ericsson Hållén, Fanny, fr.o.m. 2017-09-04 t.o.m. 2018-04-22
Expert: Ewaldsson, Per, fr.o.m. 2017-09-04 t.o.m. 2019-01-31
Expert: Freidenvall, Lenita, fr.o.m. 2017-09-04 t.o.m. 2018-05-13
Expert: Kristensson, Elisabeth, fr.o.m. 2017-09-04 t.o.m. 2019-01-31
Expert: Stoetzer, Ulrich, fr.o.m. 2017-09-04 t.o.m. 2019-01-31
Expert: Westerlind, Leif, fr.o.m. 2017-09-04 t.o.m. 2019-01-31
Expert: White, Elisabeth, fr.o.m. 2018-05-14 t.o.m. 2019-01-31
Sekreterare: Blomqvist, Kerstin, fr.o.m. 2017-09-22 t.o.m. 2017-11-21
Sekreterare: Fransson, Anna, fr.o.m. 2017-07-01 t.o.m. 2019-01-31
Sekreterare: Malmkvist, Sofie, fr.o.m. 2016-09-04 t.o.m. 2019-01-31
Sekreterare: Stenberg, Susanne, fr.o.m. 2018-09-01 t.o.m. 2019-01-31

Rapporter

SOU 2018:24Tid för utveckling
SOU 2019:5Tid för trygghet