Fråga 2017/18:443 Beskattning av långsiktigt sparande

av Cecilia Widegren (M)

till Socialminister Annika Strandhäll (S)

 

Regeringen vill inte att svenskar ska spara. Det är den signal som regeringen tydligt sänder. Från och med årsskiftet kommer långsiktiga sparformer, som investeringssparkonton och kapitalförsäkringar, att beskattas.

Det är riktigt dålig politik att gå hårdare åt dem som har möjlighet att ta ansvar genom att spara lite grann, då och då. I grunden är det ju helt rätt och förnuftigt att förbereda hushållsekonomin för kommande påfrestningar.

I en tid när nästan 2 miljoner småsparare nu kommer att beskattas för att de gör rätt borde än fler spara, och regeringens främsta uppgift borde vara att stimulera svenskar att spara mer. Man väljer dock, trots stark kritik – om ens någon ställer sig upp och försvarar detta, förutom socialminister Strandhäll – att höja skatten på sparande.

Finansminister Magdalena Anderssons skattehöjning drabbar vanligt folk. Regeringens slag är direkt mot 1,8 miljoner människor som påverkas av skattehöjningar på sparande.

På den av regeringen ansvariga myndigheten, Pensionsmyndighetens, hemsida går att läsa som tips till svenskar vad gäller det framtida indivuduella sparandet:

Pensionsspara på tre sätt:

  1. Investeringssparkonto (ISK) innebär att du sparar i aktier eller fonder och det du har på kontot ägs direkt av dig.
  1. Kapitalförsäkringen innehåller nästan alltid någon typ av försäkring. De aktier eller fonder du har där ägs inte av dig, utan av ett försäkringsbolag.
  1. Amortera på bolån kan vara ett alternativ i kombination med eget sparande.

Nu när regeringen i stället dubbelbeskattar sparformer och raserar attraktion för småsparare att ta ansvar för att spara, vad avser ministern att svenskarna ska spara på då?

Med anledning av ovan vill jag därför fråga socialminister Annika Strandhäll:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att Pensionsmyndigheten ska hjälpa svenskar att ta långsiktigt ansvar genom att spara, när det har blivit dyrare för småsparare att fylla sina hushållslador?