Fråga 2017/18:1144 Information till försäkringstagare

av Lars Beckman (M)

till Statsrådet Heléne Fritzon (S)

 

I ett uppmärksammat fall i medierna nyligen har vi kunnat ta del av uppgifter om hur ett av landets största försäkringsbolag har sett till att en persons pensionsförsäkring med efterlevandeskydd inte utgått till de efterlevande vid personens bortgång, utan till försäkringsbolagets övriga försäkringstagare.

Genom att otydligt kräva en bekräftelse på att efterlevandeskyddet fortsatt skulle gälla även under utbetalningsperioden och inte bara under perioden med inbetalningar såg försäkringsbolaget till att hela efterlevandeskyddet inte betalades ut till de anhöriga, eftersom försäkringstagaren på dödsbädden inte aktivt bekräftat att efterlevandeskyddet fortsatt skulle gälla. Det här väcker frågor om det svenska konsumentskyddet och den svenska försäkringsmarknaden.

Det är inte rimligt att en blankett kan vara utformad så att ett kryss eller uteblivet kryss betyder att ett helt livs besparingar i en försäkring inte tillfaller de närstående om avsikten hos försäkringstagaren under hela försäkringstiden har varit att det ska finnas just efterlevandeskydd.

Det försäkringsbolag i normalfallet borde begära vid utbetalning är endast information om kontonummer, det vill säga vart pengarna ska betalas ut. Överenskommelse om innehållet i själva försäkringen görs vid tecknandet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Heléne Fritzon:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att se till att försäkringsbolag ger tydlig information till försäkringstagare vid begäran om utbetalning av försäkringar?