Riksdagsskrivelse 2017/18:22

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2017/18:NU6 Lagändringar till följd av en samlad förordning om EU-varumärken får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 25 oktober 2017

Esabelle Dingizian

Claes Mårtensson