Motion till riksdagen
2017/18:4192
av Mathias Sundin och Christina Örnebjär (båda L)

med anledning av skr. 2017/18:259 En strategi för svensk rymdverksamhet


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om svensk rymdverksamhet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Mars är mänsklighetens nästa stor upptäckt, nästa stora utforskning. Sverige bör vara en aktiv del av det. Varje generation har ett ansvar att föra mänskligheten framåt. Under årtusenden har vi tagit stora risker, gett oss ut på haven och sökt det nya. På 1900-talet lämnade vi jordens trygga gravitation för första gången och 1972 hade tolv personer gått på månen. Om du hade frågat en person i mitten på 1970-talet om vart de trodde att människan hade tagit sig i solsystemet år 2018, så hade du nog fått gissat att vi inte ens hade varit på månen igen. Sedan 1972 har ingen människa varit längre ut i rymden än i låg omloppsbana kring jorden, där Internationella rymdstationen ligger. Vi har skickat sonder till flera delar av solsystemet och till och med lämnat det. Vi har landat flera saker på Mars. Men människan har retirerat. Det är dags att vi ger oss ut igen på en ny upptäcktsfärd.

Att åka till och framför allt kolonisera Mars blir det största äventyret i mänsklighetens historia. Brutalt svårt, väldigt dyrt och mycket farligt. Ingen plats på jorden är så ogästvänlig som Mars. Luften går inte att andas. En bra dag mitt i sommaren kan det bli några plusgrader. En vinternatt kan temperaturen nå 150 minusgrader. En enkelresa tar ett halvår. Trots det finns det tiotusentals människor som är beredda att åka dit, till och med utan möjlighet att kunna återvända till jorden. Det visar på människans oändliga kraft att alltid söka nytt, trots stora risker. Människans innovationskraft kommer att göra Mars beboelig.

Mars kommer att bli något mänskligheten kan samlas kring. Det kommer kräva insatser av hundratusentals människor runt hela världen om vi ska lyckas. Vi kommer att uppfinna och utveckla tusentals prylar och lösningar, som också kommer att hjälpa oss att leva ett bättre liv här på jorden.

Sverige ska vara en del av det. I rymdstrategin ska det finnas ett mål om att ha minst en svensk på Mars, senast på 2030-talet. Det kan, och bör, ske i ett internationellt samarbete, med och inom Esa och med andra rymdmyndigheter runt om i världen. Men också med privata företag och intressenter. Just nu är det ett privat företag, Spacex, som ligger längst fram i att placera en människa på Mars. De har det uttalade målet att etablera en självförsörjande koloni där.

Att skicka en svensk till Mars blir något som alla svenskar kan följa och delta i. Ett projekt för alla svenskar. Personen som åker kommer som ingen annan att symbolisera ett land som strävar framåt och uppåt. Det skickar en mycket stark signal, inte minst till alla ungdomar, att ingenting är omöjligt. Ett sådant Sverige vill vi se. Marsresenären är troligen i högstadie- eller gymnasieålder. Se dig omkring på ungdomarna i ditt liv, det kan vara någon av dem som blir förste svensken på Mars. Går du själv i högstadiet eller gymnasiet? Då kan det vara du.

Om vi lyckas etablera oss på Mars blir vi en ras som bor på två planeter. Det blir den största förändringen i mänsklighetens historia. Självklart ska Sverige och svenskarna vara en del av det.

 

 

Mathias Sundin (L)

Christina Örnebjär (L)