Socialdataskyddsutredningen (S 2016:05)


Beteckning: S 2016:05
Departement: Socialdepartementet
Senast ändrad: 2019-03-25
Status: Avslutad 2018 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-06-16
Direktiv för utredningen, se dir. 2016:52, dir. 2017:67 och dir. 2018:1
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Öman, Sören, fr.o.m. 2016-06-16 t.o.m. 2018-06-30
Sakkunnig: Fogelström, Niclas, fr.o.m. 2016-09-19 t.o.m. 2017-08-28
Sakkunnig: Järvenpää, Jimmy, fr.o.m. 2016-09-19 t.o.m. 2017-08-28
Sakkunnig: Nilsson, Caroline, fr.o.m. 2016-09-19 t.o.m. 2017-08-28
Sakkunnig: Remaeus, Annika, fr.o.m. 2016-09-19 t.o.m. 2018-06-30
Sakkunnig: Stridsberg, Linda, fr.o.m. 2017-08-29 t.o.m. 2018-06-30
Sakkunnig: Weinholt, Anna, fr.o.m. 2017-08-29 t.o.m. 2018-06-30
Sakkunnig: Åkesson, Esbjörn, fr.o.m. 2017-08-29 t.o.m. 2018-06-30
Expert: Andrén, Peter, fr.o.m. 2016-09-19 t.o.m. 2017-08-28
Expert: Eklundh-Ahlgren, Catarina, fr.o.m. 2016-09-19 t.o.m. 2018-06-30
Expert: Enberg, Anette, fr.o.m. 2016-09-19 t.o.m. 2017-08-28
Expert: Granath, Bo, fr.o.m. 2016-09-19 t.o.m. 2017-08-28
Expert: Granqvist, Daniel, fr.o.m. 2018-02-09 t.o.m. 2018-06-30
Expert: Holfelt, Ulrika, fr.o.m. 2016-09-19 t.o.m. 2017-08-28
Expert: Höglund, Peter, fr.o.m. 2017-08-29 t.o.m. 2018-06-30
Expert: Isberg, Suzanne, fr.o.m. 2016-09-19 t.o.m. 2018-06-30
Expert: Marusarz, Ulrika, fr.o.m. 2016-09-19 t.o.m. 2018-06-30
Expert: Nylén, Karin, fr.o.m. 2016-09-19 t.o.m. 2018-06-30
Expert: Vival, Anne, fr.o.m. 2016-09-19 t.o.m. 2017-08-28
Sekreterare: Hagelroth, Ebba, fr.o.m. 2017-06-26 t.o.m. 2017-07-14
Sekreterare: Petersson, Magdalena, fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2018-06-30
Sekreterare: Runsten, Hélène , fr.o.m. 2016-08-08 t.o.m. 2018-01-15
Sekreterare: Wiborn, Jonna, fr.o.m. 2016-09-01 t.o.m. 2018-01-15

Rapporter

SOU 2017:66Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde - en anpassning till EU:s dataskyddsförordning
SOU 2018:52Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys