2016 års utredning om skyddet för företagshemligheter (Ju 2016:13)


Beteckning: Ju 2016:13
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2018-03-21
Status: Avslutad 2017 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-05-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2016:38
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Ordförande: Koch, Michaël, fr.o.m. 2016-05-25 t.o.m. 2017-05-31
Sakkunnig: Aspegren, Jacob, fr.o.m. 2016-09-07 t.o.m. 2017-05-31
Sakkunnig: Forsselius, Hedvig, fr.o.m. 2016-09-01 t.o.m. 2017-03-07
Sakkunnig: Solvin, Sigrid, fr.o.m. 2017-03-08 t.o.m. 2017-05-31
Sakkunnig: Thorblad, Therese, fr.o.m. 2016-09-01 t.o.m. 2017-05-31
Expert: Bengtsson, Henrik, fr.o.m. 2016-09-01 t.o.m. 2017-05-31
Expert: Bäckström, Magnus, fr.o.m. 2016-09-01 t.o.m. 2017-05-31
Expert: Domeij, Bengt, fr.o.m. 2016-09-01 t.o.m. 2017-05-31
Expert: Donovan, Lise, fr.o.m. 2016-09-01 t.o.m. 2017-05-31
Expert: Hilding Qvarnström, Agnetha, fr.o.m. 2016-09-01 t.o.m. 2017-05-31
Expert: Krassén, Patrick, fr.o.m. 2016-09-01 t.o.m. 2017-05-31
Expert: Rehnström, Sofie, fr.o.m. 2016-09-01 t.o.m. 2017-05-31
Sekreterare: Bergstrand, Helena, fr.o.m. 2016-06-27 t.o.m. 2017-06-09
Sekreterare: Lidquist, Carl, fr.o.m. 2016-12-07 t.o.m. 2017-05-06

Rapporter

SOU 2017:45Ny lag om företagshemligheter