Utredningen om ett stärkt meddelarskydd för privatanställda i verksamheter som är helt eller delvis offentligt finansierande (Ju 2016:01)


Beteckning: Ju 2016:01
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2018-03-21
Status: Avslutad 2017 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-01-21
Direktiv för utredningen, se dir. 2016:4
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Gunnarsson, Carina, fr.o.m. 2016-01-21 t.o.m. 2017-05-23
Expert: Argulander, Liselotte, fr.o.m. 2016-03-23 t.o.m. 2017-05-23
Expert: Berglund Siegbahn, Katarina, fr.o.m. 2016-03-23 t.o.m. 2016-09-11
Expert: Brinnen, Ola, fr.o.m. 2016-03-23 t.o.m. 2017-05-23
Expert: Carlén, Tove, fr.o.m. 2016-03-23 t.o.m. 2017-05-23
Expert: Englund Krafft, Lisa, fr.o.m. 2016-09-12 t.o.m. 2017-05-23
Expert: Juzovitskaja, Viktora, fr.o.m. 2016-03-23 t.o.m. 2017-05-23
Expert: Lundberg, Magnus, fr.o.m. 2016-03-23 t.o.m. 2017-05-23
Expert: Rehnström, Sofie, fr.o.m. 2016-03-23 t.o.m. 2017-05-23
Ledamot: Hamilton, Louise, fr.o.m. 2016-04-12 t.o.m. 2017-05-23
Ledamot: Johnsson, Per-Ingvar, fr.o.m. 2016-04-12 t.o.m. 2017-05-23
Ledamot: Katzin, Mirjam, fr.o.m. 2016-04-12 t.o.m. 2017-05-23
Ledamot: Klackenberg, Dag, fr.o.m. 2016-04-12 t.o.m. 2017-05-23
Ledamot: Lind, Martina, fr.o.m. 2016-04-12 t.o.m. 2017-05-23
Ledamot: Lindholm, Veronica, fr.o.m. 2016-04-12 t.o.m. 2017-05-23
Ledamot: Skånberg, Tuve, fr.o.m. 2016-04-12 t.o.m. 2017-05-23
Ledamot: Stenkvist, Robert, fr.o.m. 2016-04-12 t.o.m. 2017-05-23
Sekreterare: Andersson, Inger, fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2017-06-10
Sekreterare: Nottehed, Sophia, fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m. 2017-05-01

Rapporter

SOU 2017:41Meddelarskyddslagen - fler verksamheter med stärkt meddelarskydd