Utredningen om arbetsmiljöregler för ett modernt arbetsliv (A 2016:01)


Beteckning: A 2016:01
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Senast ändrad: 2018-03-28
Status: Avslutad 2017 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-02-21
Direktiv för utredningen, se dir. 2016:1 och dir. 2016:77
Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, 103 33 Stockholm, (Länsisyrjä) tel. 08-405 92 27 (Hamark) tel. 08-405 20 92
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Eriksson, Kurt, fr.o.m. 2016-02-01 t.o.m. 2017-03-31
Expert: Thornström, Emma, fr.o.m. 2016-03-21 t.o.m. 2017-03-31
Expert: Nylén, Per, fr.o.m. 2016-03-21 t.o.m. 2017-03-31
Expert: Jonsson, Jonna, fr.o.m. 2016-03-21 t.o.m. 2017-03-31
Expert: Thorstensson, Gunilla, fr.o.m. 2016-03-21 t.o.m. 2017-03-31
Argulander, Liselotte, fr.o.m. 2016-03-21 t.o.m. 2017-03-31
Berg, Amelie, fr.o.m. 2016-03-21 t.o.m. 2017-03-31
Donovan, Elise-Marie, fr.o.m. 2016-03-21 t.o.m. 2017-03-31
Fristedt, Karin, fr.o.m. 2016-03-21 t.o.m. 2017-03-31
Gellerstedt, Sten, fr.o.m. 2016-03-21 t.o.m. 2017-03-31
Larsson, Hanna, fr.o.m. 2016-03-21 t.o.m. 2016-06-19
Nevala , Tarja, fr.o.m. 2016-06-20 t.o.m. 2017-03-31
Sundqvist, Gunnar, fr.o.m. 2015-03-21 t.o.m. 2017-03-31
Sekreterare: Hamark, Jonas, fr.o.m. 2016-02-22 t.o.m. 2017-03-31
Sekreterare: Länsisyrjä, Björn, fr.o.m. 2016-03-29 t.o.m. 2017-04-17

Rapporter

SOU 2017:24Ett arbetsliv i förändring - hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön?