Förordning (2016:943) om dämpat balanstal för år 2017

Innehåll

Regeringen fastställer det dämpade balanstalet enligt 58 kap. 20 a § socialförsäkringsbalken till 1,0067 för år 2017.